Information & Support

Vid hjälp och support av systemet yhnet och hur du registrerar din ansökan: yhnet.support@academedia.se

Hermods: yh@hermods.se
EC Utbildning: info@ecutbildning.se
Sälj & Marknadshögskolan: info@smhsverige.se
The Game Assembly: info@thegameassembly.com

Vanliga frågor