För att söka utbildningar behöver du Registrera dig eller Logga in.
Skolor
Städer
Utbildningstyper
Kategorier

Arbetsledare - Mark och anläggning

YH-utbildningar, Bygg och anläggning, 400 p (80 veckor)
Info utbildning
Info urvalsprocess
Ansök
Hermods Solna
Hermods Göteborg
Utbildningens distansupplägg är utformat enligt arbetslivets önskemål.Ta steget till ett arbete som professionell arbetsledare. Den här utbildningen förenar teknik och ledarskap i en oslagbar kombination. Under utbildningen får du dels lära dig att planera, leda och följa upp anläggningsprojekt så att de uppfyller kunders och myndigheters krav. Du får den praktiska erfarenheten av anläggningsyrket du behöver, både för att lösa praktiska problem som uppstår i produktionen och för att vinna förtroende. Efter två år hos oss kommer du att vara eftertraktad!

Stora infrastruktursatsningar är planerade de kommande åren det tillsammans med väntade pensionsavgångar, innebär att anläggningsbranschen är en framtidsbransch.

Du som söker har några års yrkeserfarenhet från anläggningsbranschen och känner att det är dags att gå vidare. Kanske arbetar du redan inom branschen eller så har du en erfarenhet som gränsar till anläggningsbranschen och vill vidareutbilda dig? Du trivs med ansvar och är van att få saker och ting att hända.

För mer informationklicka här

Du ansöker via vårt antagningssystem yhnet.se. Du börjar med att registrera ett konto i systemet och kan därefter ansöka till våra utbildningar. All kommunikation med oss sker sedan via detta system.

Steg 1: Bekräftelse på din ansökan
Direkt vi fått din ansökan kommer du att få en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan.

Steg 2: Behörighetskontroll
För att du ska kunna bli antagen till utbildningen måste du uppfylla de behörighetskrav som gäller för utbildningen. När vi tar emot din ansökan så kontrollerar vi om du är behörig eller behöver komplettera med ytterligare betyg eller intyg.

Om du inte är behörig så kommer du att få ett meddelande om komplettering på yhnet.se från oss med information där du kan se vad du saknar för att bli behörig. Se till att komplettera så snabbt som möjligt men senast innan ansökningstiden går ut den 15 maj. (tog bort texten om gymnasiekomplettering för ingen som går ut gymnasiet under våren är behörig) Du skickar in dina kompletteringar via systemet.

Steg 3: Urval
Om det är fler behöriga sökande än antalet platser så kommer vi att göra ett urval. Som ett första led i detta urval blir du kallad till oss för att genomföra ett individuellt och muntligt prov, där du får redovisa en uppgift som du förberett. Du bokar tid via systemet.

Det muntliga provet poängsätts men du får även poäng för din arbetslivserfarenhet.

Steg 4: Antagning
Poängen enligt ovan summeras och de sökande som har högst totalpoäng blir antagna till utbildningen. Resterande blir placerade på reservplats.

När vi har genomfört antagningen får du besked via systemet om du är antagen eller om du är reserv. Om du blir antagen till utbildningen så ska du svara om du vill ha din plats på utbildningen eller inte.

Arbetsledare - Park och utemiljöer

YH-utbildningar, Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske, 240 p (90 veckor)
Info utbildning
Info urvalsprocess
Ansök
Hermods Distans
Utbildningens distansupplägg är utformat enligt arbetslivets önskemål. De studerande träffas på Ekerö i Stockholm vid tre tillfällen per termin, deltar i online-seminarium varje vecka och jobbar däremellan med projektuppgifter och självstudier.
Du lär dig planera, leda och följa upp trädgårds- och parkanläggningsprojekt så att de uppfyller kunders krav. Du får den praktiska erfarenheten som behövs, både för att lösa praktiska problem som uppstår i den dagliga driften och för att vinna förtroende. Vår YH-utbildning ger dig viktig kunskap vad som reglerar park och utemiljöer. Du lär dig arbetsmetoder, projektledning och verktyg för dagligt ledarskap.

För mer informationklicka här

Du ansöker via vårt antagningssystem yhnet.se. Du börjar med att registrera ett konto i systemet och kan därefter ansöka till våra utbildningar. All kommunikation med oss sker sedan via detta system.

Steg 1: Bekräftelse på din ansökan
Direkt när vi har fått din ansökan kommer du att få en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan.

Steg 2: Behörighetskontroll
För att du ska kunna bli antagen till utbildningen måste du uppfylla de behörighetskrav som gäller för utbildningen. När vi tar emot din ansökan så kontrollerar vi om du är behörig eller behöver komplettera med ytterligare betyg eller intyg.

Om du inte är behörig så kommer du att få tillbaka din ansökan tillsammans med ett meddelande från oss med information där du kan se vad du saknar för att bli behörig. Se till att komplettera så snabbt som möjligt men senast innan ansökningstiden går ut den 15 maj. Du som avslutar dina gymnasiestudier under våren har dock möjlighet att komplettera till den 15 juni. Du skickar in dina kompletteringar via systemet.

Steg 3: Urval
Om det är fler behöriga sökande än antalet platser så kommer vi att göra ett urval. Som ett första led i detta urval blir du kallad till oss för att genomföra ett praktiskt test som mäter dina matematiska kunskaper, ditt logiska tänkande och din problemlösningsförmåga. Du bokar tid via systemet.

Steg 4: Antagning
De sökande som har högst totalpoäng på provet enligt ovan blir antagna till utbildningen. Resterande blir placerade på reservplats.

När vi har genomfört antagningen får du besked via systemet om du är antagen eller om du är reserv. Om du blir antagen till utbildningen så ska du svara om du vill ha din plats på utbildningen eller inte.

Preparandkurs Bygg och anläggning

Preparandkurs, Bygg och anläggning, 0 p (5 veckor)
Info utbildning
Info urvalsprocess
Ansök
Hermods Distans
Saknar du den särskilda behörigheten inom Bygg och anläggning 1 och 2 som behövs för att söka utbildningen Arbetsledare bygg och anläggning. Då erbjuder vi en preparandkurs som ger dig chansen att få även denna särskilda behörighet. Du anmäler dig via vårt antagningssystem på yhnet.se.

För mer informationklicka här

Till denna kurs sker inget urval då den är en preparandkurs.

Preparandkurs Trädgård

Preparandkurs, Preparandkurs, 0 p (5 veckor)
Info utbildning
Info urvalsprocess
Ansök
Hermods Distans
Denna kurs är en preparandkurs för ”Kvalificerad Trädgårdsmästare” och vänder sig till de personer som saknar, men vill ha, behörighet till denna YH-utbildning.

För att kunna starta preparandkursen så måste du uppfylla den grundläggande behörigheten för yrkeshögskolestudier samt ha sökt vår YH-utbildning. Preparandkursen är enbart giltigt för Hermods och till YH-utbildningen ”Kvalificerad Trädgårdsmästare” som startar hösten 2017.
När du nu har fått lite basfakta om preparandkursen är det dags att börja. Varje del har texter med tillhörande frågor. När du har läst det kursmaterial som ingår gör du, för att testa dig själv, instuderingsfrågorna eller det självrättande provet som hör till. Detta gör du enbart för dig själv, för att se om du har förstått.
Efter detta kommer vi att kalla dig till ett slutprov för hela preparandkursen bestående av en teoretisk, och en praktisk del. Slutprovet kommer att hållas den 9 juni.

För mer informationklicka här